Medlemmar

UTOM består av ca 40 medlemmar som är verksamma inom vitt skilda genrer och professioner som tillsammans representerar den mångfald som utgör svenskt musikliv.