Medlemmar

UTOM består av ca 40 medlemmar som är verksamma inom vitt skilda genrer och professioner som tillsammans representerar den mångfald som utgör svenskt musikliv.

Emmy Algefors, kyrkomusiker

Foto: Karin Hasselström

Emmy Algefors är kyrkomusiker med inriktning på barn och ungas musicerande, främst inom körsång. Hon har anställning som organist i Svenska kyrkan i Arboga men är verksam i hela landet som repetitör, ackompanjatör, instuderare och kördirigent.

Den musikaliska banan startade i Arboga med fiolstudier på kulturskolan samt piano- och orgelstudier och körsång i Heliga Trefaldighetskyrkan. Vid 21 års ålder tog Emmy kantorsexamen vid Ersta Sköndal högskola, Stockholm och därefter följde studier på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm som ledde till organistexamen. Under studietiden fokuserade hon på kammarmusik inom tidig musik med studier i generalbas och cembalo. Sedan dess spelar Emmy regelbundet med några av Sveriges och Norges främsta musiker inom barockmusik, både som kammarmusiker och orkestermusiker.

Att ge unga körsångare möjlighet att få uttrycka sig på en hög professionell nivå har alltid varit viktigt för Emmy och hon utforskar ofta olika vägar för att ge barn och unga chansen att utöva körsång.

Åren 2011-2013 hade Emmy ansvaret för att med hjälp av kyrkomusik starta svenska församlingar för utlandssvenskar i hela Norge, med fokus på storstäderna Stavanger, Bergen och Trondheim.

Engagemanget för bättre arbetsvillkor för kyrkomusiker är stort och under åren 2017-2023 var hon förtroendevald som fackligt ombud och regionalt skyddsombud för Kyrkomusikernas riksförbund i Västerås stift (Dalarna, Västmanland och delar av Närke).