Medlemmar

UTOM består av ca 40 medlemmar som är verksamma inom vitt skilda genrer och professioner som tillsammans representerar den mångfald som utgör svenskt musikliv.

Zacharias Wolfe, oboist och kompositör

Foto: Rocio Chacon

Zacharias Wolfe började sin musikaliska resa som musiker och började komponera halvvägs genom en kandidat i oboe vid Royal College of Music i London. Vid RCM studerade han för Dr Haris Kittos och oboe för Olivier Stankiewicz och tog examen med Distinction år 2020. Just nu tar han sin master i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han studerar för Per Mårtensson. Tidigare har han arbetat med ensembler som Quatuor Bozzini, KammarensembleN och ensemble neo och hans musik har framförts över hela Europa.

Hans intresse för interdisciplinära samarbeten har också lett honom till att arbeta med dansare, skulptörer och med regissörer och hans passion för att skapa nya plattformar för ny musik inspirerade honom att år 2023 grunda organisationen ”Hjorted Art And Music” i Hjorted, Sverige vars syfte är att skapa en årlig festival för ny musik och flertalet residens för att förena konstnärer från olika discipliner.

En röd tråd i hans musik är ett fokus på gränslinjer; mellan mikrotonal och tonal musik, mellan lyssnare och musiker och mellan individ och kollektiv. I kompositionsprocess utforskar Zacharias olika sätt att involvera musiker och en publik, genom att använda verktyg så som intervjuer, text-scores och improvisation.

Slutligen är han även intresserad av att transformera musikaliska citat och efterlikna olika musikstilar med starka stilistiska förväntningar i syfte att utforska dessa, ta musiken i oväntade riktningar och skapa en subtil och referensrik musik som utforskar känslor av lekfullhet, nostalgi och surrealism.