Medlemmar

UTOM består av ca 40 medlemmar som är verksamma inom vitt skilda genrer och professioner som tillsammans representerar den mångfald som utgör svenskt musikliv.

Ebo Krdum, sångare och gitarrist

Foto: Nora Lorek

Ebo Krdum är musiker, pedagog, skådspelare, aktivist och låtskrivare. Han föddes 1987, som det näst-sista barnet av åtta syskon.  Ebo växte upp i Darfur, i västra delen av Sudan, där hans familj bor kvar än idag. Han kom till Sverige i slutet av 2010, som flykting och sökte asyl efter att varit tvungen att lämna sitt hemland p.g.a sin politiska aktivism och anknytning till oppositionsrörelsen som ledde revolutionen mot den före detta regimen i Sudan.

Ebo är den enda musikern i familjen. Han är självlärd musiker och har alltid varit intresserad av att jobba med konstnärliga, kulturella, revolutionära och sociala frågor. Han har jobbat mycket med att använda musiken för att uppnå samexistens, frid, rättvisa och rättighetsfrågor. I hans hemland Darfur/Sudan har han jobbat mycket med ungdomar, kvinnor och barn under krigssituationer på olika interna flyktingläger, men även ute i de stabila samhällena genom olika internationella organisationer och FN`s organ.

Sedan Ebo var barn har han på egenhand byggt sina musikinstrument och lärt sig själv spela på dem. Han lärde sig musik utanför skolor och institutioner.

Senare i livet har Ebo fått möjlighet att gå på många olika utbildningar och kurser genom FN, som handlat om frid, konst, kultur och mänskliga-, barns- och kvinnors rättigheter. Nu i Sverige är han fortfarande väldigt engagerad i samma frågor som förut. Under de senaste tre åren har han lyckats starta och sätta ihop sitt band som han kallar för (Genuine Mezziga), baserat i Stockholm, där han har också ett deltidsjobb som barnskötare och musikpedagog.

Att förändra genom musik och kreativa aktiviteter har alltid varit Ebos största interesse.