Medlemmar

UTOM består av ca 40 medlemmar som är verksamma inom vitt skilda genrer och professioner som tillsammans representerar den mångfald som utgör svenskt musikliv.

Anna Möller, folkmusiker och komponist

Foto: Olof Grind

Anna Möller är folkmusiker, kompositör och violinist. Hon är del av den nutida folk- och världsmusikscen som nyfiket gör upp med den stereotypa bilden av folkmusik som en enbart nationalromantisk midsommarangelägenhet.

Tradition är ett rörelsebegrepp som alltid tolkat och kommenterat den egna tiden och kärleken till spelmansmusiken använder hon som språngbräda för utflykter i andra världar. Anna vill skapa musik som fritt rör sig över genrer och gränser och hon är en flitig utforskare av musik från olika delar av världen. Genom flertalet projekt har hon fått uppleva musikens aktivistiska potential som ett verktyg för social förändring, vilket är ett perspektiv som gärna genomsyrar hennes verksamhet och hon har bl a. varit konstnärligt engagerad inom Ethno – en världsomspännande organisation med musikläger för unga musiker från hela världen. 

Anna är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och på den skandinaviska folk- och världsmusikscenen hörs hon ihop med sina egna och andras projekt, bland andra; Kolonien, Världens Band och Västanå Teater. Anna är även en av krafterna bakom det nystartade skivbolaget Supertraditional.