UTOM gästade SVT:s Kulturstudion

|

På lördag den 25 mars 2017 sänds en helt nyproducerad konsert-dokumentär om invigningen av Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. UTOM:s verksamhetsledare Max Låke och Kungl. Musikaliska akademiens preses Susanne Rydén var idag inbjudna... READ MORE

Höj statusen för lärarna i kulturskolan!

|

Idag lämnar UTOM sitt yttrande om Kulturskoleutredningens betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. De huvudsakliga invändningarna handlar om kulturskolan som en avgörande del i musikutbildningskedjan och att strategin för nationell spetskompetens är måste... READ MORE