UTOM välkomnar regeringens kultursatsning

|

  Regeringen presenterade idag en ny kulturpolitisk satsning som kommer att ingå i 2018 års budgetproposition. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är överens om att satsa 115 miljoner kronor mer till bl. a. fria grupper och... READ MORE

Publiksamtal på nytt sätt

|

Vid sex tillfällen under sommaren har UTOM:s medlemmar genomfört spännande samtal med publiken i serien Musik på Sörmländska slott och herresäten. Dessa ”uppsnack” genomfördes med utgångspunkt i en nyfikenhet på vad publiken har för förväntningar... READ MORE