Längre skoldagar ger mer musik?

Skolverket föreslår längre dagar och fler undervisningstimmar i grundskolan. Hälften av tiden vigs åt svenska, en fjärdedel åt matte och för att skoldagarna inte ska bli för ”tunga” fördelas resterande tid på ämnena bild, musik, teknik, idrott och slöjd. Ökningen motsvarar tio ytterligare timmar musik under hela lågstadiet.

“Fler musiktimmar i skolan är ju toppen, men jag ser en reell risk att detta bara blir en symbolisk pappersprodukt”, säger Unga tankar om musiks verksamhetsledare Max Låke till SR Kulturnytt. Lyssna på inslaget i Kulturnytt.

Det behövs mer musik i skolan, men är ökningen mer än en droppe i havet?