UTOM gästföreläste på KMH och MHM

Under oktober höll UTOM-medlemmar gästföreläsningar på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Malmö. Under föreläsningarna träffar våra medlemmar studenter på musikutbildningarna för att inspirera, guida och ge konkreta råd om livet efter musikhögskolan.

Först ut var Emma Nyman som föreläste för kandidatstudenter på KMH. Som en del av en entreprenörskapskurs bjöds Emma in för att prata om arbetsmarknaden för musiker inom det klassiska fältet, hennes egen resa, erfarenheter och inspirationskällor.

Inom ramen för kursen Musik som Yrke träffade Žofie Kašparová och Ida Meidell Blylod en grupp masterstudenter på Musikhögskolan i Malmö. De berättade om sina individuella resor och karriärer inom musiken och om hur det finns många olika sätt att arbeta på som musiker. Studenterna fick reflektera och diskutera kring sina egna musikaliska färdigheter och intressen, hur man bygger nätverk, kontaktar arrangörer och även öva sig på att göra ”hiss-pitchar”.

Tack Kungliga Musikhögskolan och Musikhögskolan i Malmö för inbjudan och de fina samtalen med eleverna!