Framtidens musikaliska förebilder inspirerar unga blåselever

Återväxten av blåsmusiker är hotad. Med stöd av Stiftelsen Signatur genomför Unga tankar om musik (UTOM) insatser för att stärka kedjan av bildning och utbildning som leder till en levande återväxt av nästa generations musiker.

Inspirerande möten med förebilder
Under hösten besöker fyra nyutexaminerade blåsmusiker kulturskolor i södra Sverige för att möta unga blåselever och orkestrar. I mötet med musikaliska förebilder inspireras de unga musikanterna till ett möjligt framtida yrkesutövande inom musik och får en skjuts framåt i sin musikaliska bana. Projektet heter Framtidens musikaliska förebilder och turnén omfattar 12 kulturskolor med sammanlagt 19 orkestrar och pågår under oktober-november 2023.

Upplägg
Musikerna turnérar i duos bestående av Samuel Knutsson, trumpet och Kasper Wennberg, saxofon samt Amanda Salonen Ripa, flöjt och Ella Kjellberg, klarinett.

Varje deltagande Kulturskola gästas av en blåsmusikerduo vid två träffar med några veckors mellanrum. Under träffarna får eleverna möta unga musikaliska förebilder som inspirerar genom att dels berätta om den egna resan från kulturskolan till där de är idag, dels spela för och med orkestrarna.

Följ projektet på i UTOM:s sociala medier-kanaler under #framtidensmusikaliskaförebilder:
Facebook
Instagram