Replik UTOM: Estetiska ämnen är grunden för den kulturella välfärden

I en ledare i DN propagerar Susanne Nyström för mindre musik i skolan. Tankesmedjan Unga tankar om musik varnar för att utarmade praktisk-estetiska ämnen är destruktivt för samhället.

I regeringsformens andra paragraf är fastslaget att “den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten”. Ett samhälle att må bra i består av mångfacetterade människor. Medborgare som har fått övning i att uttrycka sig konstnärligt, att sjunga, spela och utveckla sin fingerfärdighet för att åstadkomma något med sina egna händer. Den kulturella välfärden måste tillgodoses och fyllas på underifrån. De praktisk-estetiska ämnena i grundskolan är avgörande. Det verkar Susanne Nyström i sin ledare inte hålla med om.

Återväxten av blåsmusiker till högre musikutbildningar är akut hotad. Slöjdlärare larmar om att barns motoriska färdigheter blir allt sämre. Krafttag krävs för att återerövra barns rätt till sin egen sångröst. Att i detta läge föreslå en neddragning av grundskolans redan marginaliserade praktisk-estetiska ämnen är kontraproduktivt, på gränsen till samhällsdestruktivt. Vi oroas av att både företrädare för transport- bygg- och teknikföretag tillsammans med besöksnäringen, och nu också en ledarskribent på Sveriges största dagstidning propagerar för mindre musik, bild och slöjd i skolan.

Tvärtom bör barns möjlighet att tillskansa sig konstnärliga och kreativa kunskaper utökas. Vi lever i en tid då allt större fokus läggs på digitala och teoretiska färdigheter och där ungdomars fritid i allt större grad upptas av stillasittande skärmtittande. Det finns mängder av evidens som talar för de praktisk-estetiska ämnena och i en insiktsfull replik i Vi Lärare beskriver Carolina DiMaria Nyströms ledare som “…tunna, vinklade och inkorrekta antaganden…”. Musikämnets status i skolan har sjunkit över tid och texter som denna riskerar att spä på den negativa trenden.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ett oöverskådligt samhällsproblem. Att uppleva kultur och sysselsätta sig med att skapa är en del av människans grundläggande behov. Man mår helt enkelt bra av att få uttrycka sig. Musik och konstnärliga ämnen är kunskapsämnen som bidrar till den fullödiga palett av kompetenser en människa behöver när hen lämnar sin skoltid.

Ge rum för den breda bildningen. Ge våra barn och unga chansen. Låt dem få växa, blomma ut och bli sina bästa jag genom en mångfald av möjligheter!

Gustaf Bäckström Elmelid, ordförande tankesmedjan Unga tankar om musik
Max Låke, verksamhetsledare tankesmedjan Unga tankar om musik


Fler repliker

DiMaria: DN:s ledare får det att vända sig i magen på mig, Vi Lärare, 2023-10-25
Mirjamsdotter: Slöjd och bild i skolan är mer än bara pyssel, Västerbotten-kuriren, 2023-10-25
Göthlund: Häpnadsväckande okunnigt om slöjdämnets innehåll och relevans, Konstfack, 2023-10-26

Estetiska ämnen och lärande

Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan, Vi Lärare, 2022-02-22
How to improve the school results: not extra maths but music, loads of it, The Guardian, 2017-10-03