Medlemmarna Ebo Krdum och Anna Möller fist-bumpar efter ett framträdande.

UTOM med när Demokratins röstbärare bildades

Tankesmedjan Unga tankar om musik var med vid bildandet av kommittén för Demokratins röstbärare. Kommittén samlar företrädare för journalistik, forskning och kulturliv för att värna om de tre ”röstbärarnas” rätt att verka fritt och belysa utmaningarna de står inför.

I det första presidiet ingår bl.a. UTOM:s verksamhetsledare Max Låke.

En UTOM-duo med Anna Möller och Ebo Krdum stod för musiken. Ebo deltog även i ett panelsamtal, som företrädare för det fria musiklivet.