Samtal om kreativitet – Vad händer utanför ”komfortzonen”?

Under det årliga kulturkonventet Folk och Kultur i Eskilstuna höll Unga tankar om musik och systerorganisationen Sveriges Unga Akademi i ett samtal med rubriken ”Vad händer utanför ”komfortzonen”?”.

I det utforskande samtalet redogjorde Sofia Lodén, docent i franska och artisten Cecilia Vaz för hur de rör sig mellan det kända och det okända i jakten på nya vägar framåt. Genom samarbeten bortom den egna disciplin eller genren ges utrymme för nya tankar och uttryck att ta form.

Deltog gjorde även Max Låke, verksamhetsledare på UTOM och Helena
Bornholm från SUA.