Nätverksparen i panelsamtal på Folk och Kultur

När UTOM startade 2016 blev det tydligt att musiklivet bättre behövde förstå och få inflytande över politiken. En kontaktyta skapades med riksdagens kulturutskott och UTOM har sedan dess gästat rundabordssamtal och startat upp ett nätverksprogram där riksdagspolitiker och medlemmar paras ihop för utbyta kunskap och erfarenheter.

Under det årliga kulturkonventet Folk och Kultur i Eskilstuna höll UTOM i samtalet ”Att lära av en politiker” med två av nätverksprogrammets par: Kulturutskottets ordförande Amanda Lind (Mp) och kyrkomusikern Emmy Algefors samt Moderaternas kulturpolitiska talesperson Kristina Axén Olin (M) och pianisten Peter Friis Johansson.

Under samtalet fick vi höra hur kulturpolitiker ser på sin roll som företrädare för kulturpolitiken i ett parti och hur de arbetar for att förankra idéer internt och externt. För en musiker kan avståndet till politiken upplevas oöverstigligt stort, men genom nätverksprogrammet har medlemmarna fått komma närmre och det finns nu en ökad förståelse för politikers verklighet och förutsättningar.

– Politiken styrs ju av människor, precis som kulturlivet. Att få kontakt med dem är en unik möjlighet för mig som musiker, berättar Peter Friis Johansson om nätverksprogrammet.