Höj statusen för lärarna i kulturskolan!

posted in: Publikation, Uttalande | 0

Idag lämnar UTOM sitt yttrande om Kulturskoleutredningens betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. De huvudsakliga invändningarna handlar om kulturskolan som en avgörande del i musikutbildningskedjan och att strategin för nationell spetskompetens är måste stärkas. ”Först och främst vill jag säga … Continued