Fram för kulturarbetares sociala trygghet

Kulturpolitik och kultur behöver vara en integrerad och relevant del i samhället istället för något som bedrivs vid sidan av detsamma. Det anser Unga tankar om musik i sitt yttrande om den statliga konstnärspolitiska utredningen ”Konstnär – oavsett villkor?”. UTOM är till stora delar positiva till utredningens förslag och uppskattar att utredningen lyfter de problem som kulturarbetare stöter på i sina kontakter med socialförsäkringarna.

”Dessa problem har länge gått ut över såväl ekonomi som hälsa för verksamma konstnärer och bör utan dröjsmål uppdateras till att bättre inkludera kulturarbetare” skriver Unga tankar om musik.

Remissyttrandet har arbetats fram av en grupp bestående av ordföranden Noomi Hedlund, verksamhetsledaren Max Låke, producenten Emelie Bergbohm, dragspelaren Isak Bergström och musikforskaren Esbjörn Wettermark. De instämmer i utredningens bild att scenkonstinstitutionerna är viktiga för att erbjuda trygga anställningar inom musikområdet och menar att ”frilansande musikers, kompositörers och tonsättares möjlighet att få större och ibland även långsiktiga uppdrag är starkt kopplade till institutionernas verksamhet och resurser”.

När det gäller digitalisering är Unga tankar om musik oroliga för att utredningens föreslagna återgång till ”stor” statistik från branschorganisationerna riskerar att dölja den verklighet som individuella konstnärer verkar inom.

Läs hela utredningen här

Läs UTOM:s yttrande här