Seminarier på Musikhögskolan i Malmö

Vid tre tillfällen under hösten har UTOM bjudits in till Musikhögskolan i Malmö för att hålla seminarier med de klassiska masterstudenterna om yrkesförberedelse och den första tiden efter studierna. Många av UTOM:s medlemmar är tidigare musikstudenter och bär på värdefulla och färska erfarenheter som kan vara studenterna till gagn. 

Seminarierna har varit en blandning av praktiska övningar och interaktiva samtal. De har handlat om de möjligheter och svårigheter som studenterna kan möta efter examen – vilka vägar som finns, hur man kan etablera man sig som frilans. Hur kan man utifrån sina egna konstnärliga referensramar bygga upp sitt musikerskap och kanske framför allt hur man kan söka ekonomiskt stöd för sina idéer.

Tillsammans med UTOM-medlemmarna Anna Petrini, Robin Cochrane, Noomi Hedlund och Sousou Cissoko samt verksamhetsledaren Max Låke fick studenterna bland annat diskutera sina drömmar och funderingar om framtiden och dessutom delta i workshops där de fick individuell feedback på sina projektidéer och skapa projektbudgetar.

Ett spännande möte mellan studenter och alumner!

 

Foto: Max Låke/UTOM