UTOM-möte nummer nio

En helg i november slog UTOM:s medlemmar åter sina kloka musikaliska huvuden ihop, denna gång i ett höstruskigt Visby. Utöver samtidsspaningar om musiklivet och presentationer av Gotlands tonsättarskola och Gotlandsmusiken bjöds det bland annat på sång- och koraworkshop och en spännande musiketnologisk diskussion som några deltagare efteråt beskrev i närmast religiösa ordalag.

 

Dag 1

Vi lättade ankar från Nynäshamn vid lunchtid på söndagen och inhyste oss i skeppsbion för spaningar från musiklivet sedan senast vi sågs. För två personer var det premiär i UTOM-sammanhang: dirigenten och den nye medlemmen Christoffer Nobin och den tillträdande producenten Daniel Tukia. En diskussion om den bristfälliga representationen i media och på institutionerna för musiker hitflyttade från andra länder ledde till en hel rad åtgärdsförslag. Till exempel föreslogs ett större fokus på att ge lokala kulturföreningar reguljära programpunkter och fysisk plats på kulturhusen samt en gemensam pressagent för hitflyttade musiker. Vi pratade även om det ständiga behovet av proffsiga mellanhänder i musiklivet. Var finns egentligen alla fria producenter? Går det exempelvis att få till någon slags producentpool och går det att finna resurser hos institutionerna för att producera musiker som inte har egna resurser för sina projekt?

Mattias Svensson Sandell (Gotlands Tonsättarskola)

Efter ankomst till Visby förflyttade vi oss till Gotlands Tonsättarskola där utbildningsledaren Mattias Svensson Sandell gav oss en spännande presentation av utbildningarna som är närmast unika i både Sverige och internationellt. Man har en längre högskoleförberedande utbildning och en ettårig utbildning med ett fåtal platser för redan aktiva tonsättare. Dessutom arrangerar man två festivaler om året. Till skillnad från på Musikhögskolorna har Tonsättarskolan fortsatt fokus på musikteori och har inte definierat några gränser mellan genrer eller komposition/låtskrivande, något som rimmar väldigt väl med Unga tankar om musiks inställning.

Sousou Cissoko

Innan middagen guidade Sousou Cissoko skickligt medlemmarna igenom en inte alldeles enkel sång på språket mandinka till hennes fantastiska koraspel. Det komplicerade var, framför allt för de flesta som verkar inom ”västerländsk” musik, en lite annorlunda syn på rytm och frasernas start och slut samt en kraftfull tonbildning väldigt långt fram i munnen. Mycket inspirerande och utvecklande! Därefter höll medlemmarna Mirja Palo och Emelie Bergbohm varsin intressant medlemspresentation och efter middagen somnade säkerligen alla djupt efter en lång och fullspäckad dag.

Mirja Palo
Emelie Bergbohm

 

Dag 2

Måndagen inleddes sedvanligt med ett formellt medlemsmöte i Donnerska huset. På mötet planerades UTOM:s kommande projekt och vi valde även en invalspanel som ska ansvara för inval av nya medlemmar 2019.

Efter medlemsmötet träffade vi Dag Franzén från Gotlandsmusiken som berättade om musiklivet på Gotland och hur den regionala musiken kan stärkas i landet. Grundfunktionen är att vara de institutioner och aktörer som ser till att de statliga kulturpolitiska målen lever och uppfylls. Gotland har störst musikkonsumtion per invånare av alla regioner men man har tyvärr inget konserthus utan får hyra in sig på ett konferenscenter varje gång man ger större konserter. Vi diskuterade även hur Unga tankar om musik skulle kunna involveras i ett samarbete om den regionala musiken i Sverige.

Dag Franzén (Gotlandsmusiken)

Musiketnologen Owe Ronström höll efter lunch ett uppskattat föredrag och ledde ett inbjudande, böljande samtal om musikens roll i samhället. Om hur språket och de ord vi använder påverkar vår syn på mångfalden inom musiklivet på djupet, om hur musikers låga status i vissa länder påverkar förutsättningarna för inkludering och integration i det svenska kulturlivet och om att UTOM kan vara en kraft i debatten, gärna en högljudd sådan. Ett citat från samtalet, av den tidigare finansministern Ernst Wigforss, kan vara värt att alltid bära med sig i bakhuvudet: ”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.” Ett slutord så gott som något

Owe Ronström

Under måndagen var även P4 Gotland på plats och gjorde ett inslag.
Du kan höra inslaget HÄR

Sousou Cissoko och Max Låke intervjuas av P4 Gotlands Mari Winarve.