Höj statusen för lärarna i kulturskolan!

Idag lämnar UTOM sitt yttrande om Kulturskoleutredningens betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. De huvudsakliga invändningarna handlar om kulturskolan som en avgörande del i musikutbildningskedjan och att strategin för nationell spetskompetens är måste stärkas.

”Först och främst vill jag säga att vi är så glada över att staten på allvar och för första gången tar ett initiativ för Kulturskolan. Ett stort arbete har lagts ned med utredningen och mycket av det som kommer fram är välgrundat”, säger verksamhetsledare Max Låke. ”Däremot är vi bekymrade över att det pratas så lite om kulturskolans roll för återväxten av professionellt utövande konstnärer. Vi trycker även på lärarens helt avgörande roll och att attraktiviteten bland dessa jobb måste höjas.”

Detta yttrande har bearbetats av en arbetsgrupp bestående av artisten och kompositören Kristin Amparo Sundberg, saxofonisten Linn Persson och trombonisten och pedagogen Jonathan Wettermark. En rad möten och samverkan med andra organisationer har lett fram till ett antal synpunkter och ämnen som UTOM anser behöver förstärkas.

Bland annat anser vi att satsningarna på nationell spetskompetens är för svaga. ”När en elev har nått en viss färdighet är det viktigt att hen får möjlighet att studera vidare på nästa nivå och med tät regelbundenhet. Det måste kunna vara en självklarhet för en lärare att leda sin elev vidare i “rätt” riktning. Detta helt oberoende av vilken genre eleven verkar i.”

Vi vill också särskilt lyfta fram en skrivning i betänkandet som handlar om att med regionen som upptagningsområde skapa förutsättningar för kulturskolans musiklärare att få spela med varandra i professionella sammanhang.

Läs hela utredningen här

Läs UTOM:s yttrande här