UTOM träffade Nordisk Kulturfond

En delegation från Nordisk Kulturfond kom den 21 februari till Stockholm för att träffa UTOM. Det blev ett intensivt samtal om det välorganiserade – kanske till och med för organiserade – svenska musiklivet och motsvarigheten i våra nordiska grannländer.

Direktören för Nordisk Kulturfond Benny Marcel, seniorrådgivaren Eline Wernberg Sigfusson och studentmedarbetaren Kathrine Balle Hvidberg fick sent på eftermiddagen en utförlig presentation av Unga tankar om musik:s visioner, dagsläge och framtidsplaner. Verksamhetsledaren Max Låke och producenten Anton Bergendahl berättade om de tre senaste årens uppstartsfas och de första två mötena med de nya medlemmarna som valdes in hösten 2016.

Anledningen till att Nordisk Kulturfond bjöds in till ett möte var en idé om ett långsiktigt nätverk av liknande organisationer i de övriga nordiska länderna. Med inspiration i systerorganisationen Sveriges Unga Akademi:s utbyten med unga akademier runt om i världen har en dröm om ett internationellt utbyte mellan det unga musiklivet i andra länder växt fram.

Mötet blev ett intressant och givande kunskapsutbyte och en start till många framtida samarbeten.