Peppande möte med kulturministern

Anton Bergendahl, Kristin Amparo, Alice Bah Kuhnke, Linn Persson, Anna Petrini och Max Låke efter möte på Kulturdepartementet. Foto: August Arvidsson

 

Idag uppvaktade en delegation från UTOM kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på hennes kontor i Kulturdepartementets lokaler på Drottninggatan i Stockholm. Mötet blev en stark bekräftelse på vikten av goda initiativ för kulturlivet och UTOM:s relevans som idé, nätverk och kraft i musiklivet.

Med en ambition att informera om vad UTOM är och ska bli samlades medlemmarna Anna Petrini, Kristin Amparo och Linn Persson tillsammans med producenten Anton Bergendahl och verksamhetsledaren Max Låke i Kulturdepartementets foajé. Våra förväntningar om ett inspirerande möte besannades verkligen.

Under hösten mottog vi en inbjudan från kulturminister Alice Bah Kuhnke till ett möte för att berätta om vad vi vill med UTOM. Tidigare har UTOM träffat tjänstemän på departementet och fört konstruktiva samtal med positiva reaktioner och råd om hur vi kan arbeta vidare som resultat. UTOM:s vision om att verka för ett bättre musikliv och skapa en större förståelse för kulturens och musikens roll i samhället genomsyrar allt vi gör och departementet har varit en viktig samtalspart för att lotsa vår verksamhet i rätt riktning.

Vi presenterade bakgrunden till varför UTOM drogs igång och berättade om den treåriga process tillsammans med Kungl. Musikaliska akademien som har lett fram till att det nu finns 17 medlemmar från stora delar av musiklivet som har ansökt om medlemskap på fyra år. Alla medlemmar ska vara briljanta på sitt verksamhetsområde och vilja något för samhället och musiklivet. Vi berättade om grundverksamheten som är fyra tvådagarsmöten med om året där samtliga medlemmar träffas och de oändliga möjligheter som möten med denna unika samling människor innebär.

”You have to grab every little TUVA!”

Alice Bah Kuhnke ställde en mängd mycket relevanta frågor, bland annat om vår bredd i musiklivet, hur urvalet ska göras och varför vi begränsar oss till totalt 40 medlemmar. Vi delar kulturministerns bild av att det verkligen är viktigt att med samlade krafter verka för en högre grad av kulturell bildning i Sverige. Alla förutsättningar finns och det är upp till oss att arbeta för det vi tror på. Alice Bah Kuhnke berättade om ett möte med utländska dignitärer där hon hade utropat: ”You have to grab every little TUVA!” …för att skapa ett bättre samhälle. Hon uppmanade oss att göra just det – ta varje möjlighet att påverka vår samtid och framtid till det bättre.

Vi informerade om vårt arbete med ett remissvar på utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. Där fick vi starkt stöd av ministern som uppmanade oss att lyfta fram våra viktigaste frågor. Dessutom berättade vi om UTOM:s planer på ett större projekt med arbetsnamnet ”Navigation till musiklivet” som handlar om att unga musicerande i större utsträckning måste få hjälp och vägvisning i musikutbildningssystemet. 

Vid mötet med kulturministern medverkade även den politiskt sakkunnige Ulf Dernevik och departementssekreteraren August Arvidsson.

Fyllda av tillförsikt och peppade till tusen gick vi från mötet med ny kraft att arbeta vidare! Kulturministern avslutade med att fråga ”När får jag en uppdatering om hur det går för er?”. Vi lovade att återkomma mycket snart.