Liveström – Musik och samvete

 

Länk till LIVE-STRÖM

 

Tisdagen den 14 februari kl 13.00-19.00 arrangeras seminariedagen ”Musik och samvete” på Stockholms Konserthus.
Under eftermiddagen kommer det hållas seminarier och panelsamtal på temat musik och samvete.

Frågorna vi ställer oss är bland annat:
Hur påverkas musikvärlden av globalisering och migration? Hur påverkas konsten?
Har du som musiker ett socialt ansvar? Har du en roll i integration och inkludering?

Hela dagen kommer att streamas live på youtube med start kl 13.00.

Seminariedagen arrangeras av Unga Tankar Om Musik i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien och Stockholms Konserthus.