UTOM-möte i Eskilstuna

 

Den 5-6 februari samlades UTOM:s medlemmar till det andra UTOM-mötet någonsin. Det blev två intensiva dagar fyllda med diskussioner, medlemspresentationer, samtal, workshops och föreläsningar. Mötet genomfördes i Scenkonst Sörmlands fantastiska lokaler i Munktellstaden i Eskilstuna.

 

DAG 1

Helgen inleddes med att Malin Helldorff från organisationen Popkollo ledde en workshop om trygga mötesformer där medlemmarna bland annat gemensamt fick sätta upp riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till varandra. Popkollos metoder är utarbetade och väl beprövade under många års kolloverksamhet med unga tjejer och transpersoner som får musicera tillsammans runt om i landet.

Dagen fortsatte med ett formellt möte där UTOM:s första arbetsutskott (ledningsgrupp) och ordföranden Isak Bergström valdes på ett års mandat. Även den första versionen av UTOM:s statuter godkändes av medlemmarna.

Vi fick besök av forskaren Tobias Hübinette som höll en mycket uppskattad och drabbande föreläsning om mångfalden, eller snarare bristen på mångfald i kultursektorn. Han berättade om en hel rad tankeväckande data som visar Sverige ur ett perspektiv som är obekvämt för kulturlivet att ta in.

Efter det avslutade vi dagen med två fantastiska medlemspresentationer. Vid varje UTOM-möte får fyra medlemmar möjlighet att berätta om sig själva och sin verksamhet eller sina tankar. Saxofonisten Linn Persson inledde med att berätta om sin resa från de skånska slätterna till den nutida musikens mecka i Stockholm och världen. Artisten och programledaren mm. Behrang Miri berättade bland annat om sina drivkrafter i arbetet med förortsrörelser och sina uppdrag som folkbildare med nya tider i gamla organisationer.

DAG 2

Måndagen började med att Scenkonst Sörmlands chef Maria Weisby och producenten Ismo Railisson presenterade sin verksamhet och bjöd in UTOM till dialog och samarbete framöver. Det blev ett spännande samtal om vikten av ett starkt musikliv och faran i att ställa genrer mot varandra. Resten av förmiddagen ägnades åt tid för medlemmarna att samlas i mindre grupper för att ta sig an mer specifika musiklivsfrågor.

Före lunch var det medlemmarna Sirintip ”Tippan” Phasuk och Jacob Kellermann som stod i fokus. De intervjuade varandra på ett levande sätt. Tippan berörde sin resa från Thailand via Sverige till USA och förhållandet mellan att vara musiker och arrangör. Jacob pratade om den oväntade upptäckten av musik, inspirerande pedagoger och även han kom in på ämnet att ha rollen som arrangör.

Efter lunch fortsatte arbetsgrupperna sina engagerade samtal. En grupp fokuserade på samtal om representation och en grupp pratade om UTOM och utåtriktad verksamhet. 

Vi är en samling människor som har ett brinnande engagemang och vill förändra vår samtid och framtid. Fyllda av tillförsikt, nya unga tankar och en lång rad spirande vänskapsband åkte vi hem. Var och en till sig. Nästa anhalt blir temadagen ”Musik och samvete” den 14 februari!

Vid pennan

Max Låke, verksamhetsledare