Nätverksprogram sammanför riksdagspolitiker och musiklivet

2023-05-22 PRESSMEDDELANDE

Kulturlivets enda tankesmedja Unga tankar om musik (UTOM) startar upp sitt nätverksprogram där riksdagspolitiker och tankesmedjans medlemmar paras ihop för att lära av varandra. Bland årets nio par samsas representanter från majoriteten av riksdagspartierna tillsammans med ett brett spektrum av musiklivet.

Nätverksprogrammet syftar till att bilda och bredda kunskapen hos både medlemmarna i tankesmedjan Unga tankar om musik och riksdagens politiker. Kunskapen ska sedan spridas ut i musiklivet och i politiken.

Politiker ur riksdagens kulturutskott har fått anmäla sitt intresse för att ingå i programmet. Nio politiker från riksdagspartierna – undantaget L och SD – har tackat ja och sedan blivit ihopparade med varsin medlem ur Unga tankar om musik.

Med en grundtanke om ömsesidigt lärande som påverkanskraft ses sedan politikern och UTOM-medlemmen vid flera tillfällen under försommaren för att dela med sig och lära av varandra. Paren är fria att själva bestämma hur ofta och under vilka former träffarna ska ske. Målet med programmet är att både politiker och musikutövare får en direktlänk till varandra och därigenom lär sig mer om hur viktigt det är att politiken och musiklivet möts.

”Äntligen är det dags att kicka igång en ny runda av vårt nätverksprogram tillsammans med riksdagens kulturutskott! Vi låter politikerna få ta del av en vardag i musikbranschen och låter samtidigt våra medlemmar få en inblick i hur motsvarande vardag ser ut hos en makthavare. Med en nyfikenhet som utgångspunkt vill vi bidra till ett ömsesidigt lärande” säger Gustaf Bäckström Elmelid, ordförande Unga tankar om musik.

Medverkande par
Amanda Lind (MP), Härnösand och Emmy Algefors, kyrkomusiker, Västerås
Catarina Deremar (C), Tierp och Nisse Blomster, folkmusiker, Göteborg
Lars Mejern Larsson (S), Karlstad och Klas Jättner, kulturskolechef, Stockholm
Peter Ollén (M), Malmö och Ida Meidell Blylod, folk/barockmusiker, Malmö
Vasiliki Tsouplaki (V), Västerås och Rebecca Petersson, artist, Stockholm
Kristoffer Lindberg (S), Bollnäs och Sofia Hallgren, filmkompositör, Åre
Kristina Axén Olin (M), Stockholm och Peter Friis Johansson, konsertpianist, Stockholm
Louise Thunström (S), Tanum och Sisanda Nilsson, artist, Vänersborg
Linus Sköld (S), Älvsbyn och Zakarias Zacke Lekberg, hiphop-artist, Luleå
Roland Utbult (KD), Öckerö och Sofia Högstadius, folkmusiker och utbildningssamordnare, Göteborg

Om Unga tankar om musik
Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare.