UTOM:s nya arbetsutskott

Med ett nytt verksamhetsår följer ett skiftbyte i UTOM:s arbetsutskott. Vi välkomnar in två nya medlemmar i arbetsutskottet, samt Gustaf Bäckström Elmelid som tillträder som ordförande!

”Det är med stor ödmjukhet och ännu större glädje som jag ser fram emot att leda det här kompetenta gänget under kommande verksamhetsår. Med UTOM:s bredd, spets och driv som grund ska vi göra allt i vår makt för att bidra till ett fantastiskt framtida musikliv” säger Gustaf Bäckström Elmelid, ny ordförande för Unga tankar om musik.

UTOM:s arbetsutskott 2023-2024:

Gustaf Bäckström Elmelid, ordförande
Anna Berglund, vice ordförande
Anna Gideonsson
Sofia Högstadius
Zacke Lekberg

Ett stort tack till avgående ledamot Justin Hazelgrove och tidigare ordförande Anna Möller för er fina insats under det gångna året!

Om arbetsutskottet

Arbetet i tankesmedjan Unga tankar om musik leds av ett arbetsutskott bestående av fem medlemmar valda på ett års mandat. En ordförande och en vice ordförande företräder tankesmedjan tillsammans med verksamhetsledaren på UTOM:s kansli.

Arbetsutskottet planerar och konkretiserar tankesmedjans arbete och planerar de verksamheter och möten som arrangeras för medlemmarna. Tillsammans skapar kansliet och arbetsutskottet korta och långa strategier och inriktningar för UTOM:s framtid.