Middag med avgående medlemmar

Kvällen innan medlemsmötet i Göteborg var det dags att tacka den tredje kullen medlemmar som nu går vidare till att bli alumner.

Det blev en fin kväll i Kungl. Musikaliska Akademiens lokaler, med middag, samtal och minnen. Tillställningen avslutades med en summering och utdelning av diplom.

De avgående medlemmarna är:

Gabriel Dluzewski
Agnes Grahn
Justin Hazelgrove
Maria W Horn
Rickard N Jokela
Matthew Peterson
Tom Poulson
Klara Rylander

De lämnar nu plats åt elva nya musikpersonligheter som ska dyka in i tankesmedjans arbete.

Medlemmar väljs in i Unga tankar om musik en gång om året på ett fyraårigt mandat. Efter fyra år blir man istället en del av UTOM:s nätverk av alumner.