UTOM-möte 27 på Göteborgsoperan

Det är något särskilt med UTOM:s majmöten: Det är de avgående medlemmarnas allra sista möte samtidigt som en ny kull har sitt första. Extra roligt var att vi slog deltagarrekord med fler UTOM-medlemmar i samma rum än någonsin tidigare!

Under den inledande rundan med musiklivsspaningar får medlemmarna själva beskriva nuläget i musiksverige. Många spaningar handlade om pengar: Vad blir de långsiktiga effekterna av kulturskolans halverade budget? Nyutexade musiker vill ha betalt som om de vore etablerade artister. Samtidigt har inflationen slagit till med färre gig och sjunkande biljettförsäljning. Bland de mer upplyftande spaningarna fick vi höra att bluesmusiken är på tillväxt, vi har exempel på familjer som får följa med ut på turné och kanske, kanske är band-kulturen på väg tillbaka.

Efter samtal och stillasittande var det så äntligen dags att röra på kroppen i Ron Davis Alvarez medryckande workshop. Ron har en lång erfarenhet som pedagog för barn och unga och lärde ut gehör genom kroppsrörelser och aktivt lyssnande – ett upplägg som var lika delar utmaning, energiinjektion och team-building.

Som sista akt den första mötesdagen fick vi höra Sisanda Nilsson berätta om livet som musiker i Sydafrika, vägen till Sverige och om framtiden som brobyggare mellan länderna. Hon bjöd även på ett framträdande med musik ur den egna repertoaren samt en kort introduktion till modersmålet Xhosa. Kvällen avslutades med en fantastisk etiopisk middag.

Den andra dagen började traditionsenligt med UTOM:s medlemsmöte, som hölls av vice ordförande, sedermera ordförande, Gustaf Bäckström Elmelid. Här avhandlades de möten, evenemang och andra ärenden som ägt rum sedan sist. Efter valet av nytt arbetsutskottet  diskuterades upplägg för en framtida manifestation samt öppnade för införandet av talespersoner eller arbetsgrupper som kan driva särskilda frågor.

För att riktigt förstå vad UTOM faktiskt gör och hur det fungerar fick deltagarna en crash course i UTOM, ledd av fyra veteraner. Likt speed-dejting slussades medlemmarna från station till station tills allt var glasklart och det var dags för musikinslag.

”When in Göteborg”, tänkte lokalborna Nisse Blomster och Sofia Högstadius och brände av den definitiva versionen av Dan Berglunds ’Nattvandrare’. Därefter ljöd fabriksvisslan och det var dags för lunch på operans restaurang.

I Gudrun Dahlkvists livfulla medlemspresentation fick vi höra hur hon som klassisk violinist halkade in på dirigering och sedan fortsatt på den banan. Som instrumentalist ansvarade hon för sin stämma, men i rollen som dirigent har hon nu det större konstnärliga ansvaret för konserten.

I efterföljande musikinslag bjöd UTOM:s nostalgiska Luleå-rappare Zacke Lekberg på hela två låtar, varav en aldrig hade spelats inför publik tidigare. Med ett framförande som var lika avskalat som det var pulshöjande var det svårt att se hur nästkommande talare skulle kunna följa upp.

Mötesdagarnas sista anhalt var en träff med Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin. Efter två intensiva dagar var syret närapå slut, men i ett engagerat och initierat samtal lyckades Katti hålla lågan starkt lysande. Hon berättade om Regionen, som är Sveriges största sett till antal kommuner och den som satsar mest på kultur. Vanligtvis blir kultur underordnad andra verksamheter men i Västra Götalandsregionen ligger Kulturnämnden på samma hierarkiska nivå som vård och utbildning. Dessutom har anslaget ökat varje år de senaste 20 åren, till dagens 1,6 miljarder.

Så var två extra intensiva mötesdagar till ända. Med den pepp och det engagemang som det medför ser vi fram emot att ta oss an utmaningarna som ligger framför oss fram till hösten och nästa möte.