Frukostsamtal om live-staden Stockholm

Under rubriken ’Stockholm – Nordens tystaste stad?’ bjöd Unga tankar om musik och Blåsarsymfonikerna in till ett frukostsamtal om live-döden i huvudstaden.

De senaste tio åren har en lång rad livescener lagts ner, och bara ett fåtal har startat upp eller återupplivats. Stockholm har kommit att användas som ett avskräckande exempel av kulturarrangörer i våra nordiska grannländer. Under panelsamtalet, som hölls på Studio Nygatan 7 under Stockholms bokhelg, tecknades ett porträtt av Stockholm som live-stad, vad som gått fel och hur trenden kan vändas.

Bland annat behövs fler mötesplatser där olika kulturella uttryck kan samsas. ”Vår publik kan kommer ner från en konsert och får först möta den queera klubben Mill, och sen folkdans på Stallet. Det behöver finnas en plats där för såna möten” säger Elin Norquist. ”Man behöver inte gilla det de andra upplever, men man möter varandra och ser att det finns en mångfald. I mötet skapar man också förståelse.”

En blomstrande subkultur-scen får staden att leva upp och blir i förlängningen en viktig del av besöksnäringen. ”Subkulturer är superviktiga – det är därför alla åker till Berlin. Det finns subkulturer i Sverige, men de är mer exkluderande här” säger Ingmari Pagenkemper.

”Man måste få pröva sig fram och sjunga sin första falska Celine Dion någonstans.”

Max Låke om scener för utforskande och tillväxt

Det behövs stöttning för att arrangörer ska våga satsa på mindre och oetablerade artister. ”Vill vi ha en återväxt av musiker så behöver det finnas lokaler där de kan spela” säger Asta Bjerde. ”En krögare ska inte behöva bli ruinerad för att den väljer att satsa på framtiden. Det behöver finnas stöd, ekonomiskt eller samordnande, för att folk ska våga satsa på återväxten.”

”Vilka förväntningar kan man lägga på en kulturminister och vilka kan man lägga på sina nära politik? Det är också där man kan driva och skapa en förändring” säger Elin Norquist och menar att vi alltför ofta sätter nationell kulturpolitik före den regionala och kommunala när vi vill se en förändring.

I publiken fanns arrangörer, politiker och representanter för Region Stockholm.

Medverkande
Ingmari Pagenkemper, bl.a. tidigare VD på Cirkus Venues
Asta Bjerde, verksamhetsutvecklare Indiego, Svensk Live
Elin Norquist, VD Blåsarsymfonikerna
Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik