SAMIS panelsamtal om ersättning i streamingekonomin

I början av maj anordnade SAMI och AEPO-ARTIS ett panelsamtal om artisters och musikers orimligt låga ersättningsgrad i dagens streamingekonomi.

Josefin Kahraman och Elias Söderström Aupeix från UTOM mötte branschkollegor, sakkunniga och representanter från flera politiska partier på ett välfyllt Nalen i Stockholm.

Hur ska musiker få betalt från streamingtjänster? Den frågan diskuterades och besvarades av en panel bestående musikerna och experterna Tom Gray från Storbritannien, Anneli Axelsson från Musikerförbundet och Tom Kestens från Belgien.

Tom Gray förklarade hur avtalen mellan artist och skivbolag ofta avspeglar den tid då produktion och distribution av fysiska skivor var oerhört kostsam. I streamingens tidevarv har det blivit betydligt billigare för ett skivbolag att nå konsumenterna, men har trots det inte inneburit höjda ersättning för artister och musiker.

Borde inte pengarna tilldelas den som har skapat ett verk?

Tom Kestens, musiker och rådgivare till den belgiska regeringen.

Upphovsrättsdirektivet (EU, 2019) syftade till att modernisera de bestämmelser som rör digital upphovsrätt. Den svenska lagstiftningen, som trädde i kraft 1 januari 2023, har mötts av stark kritik – bland annat från SAMI och Musikerförbundet som menar att den utformats utan hänsyn till artisterna. Belgien valde att gå en annan väg, med ett mer långtgående skydd och gynnsamma avtal genom en s.k. oavvislig ersättningsrätt.

Kestens menade även att avtal i förlängningen blir en demokratifråga – för att skydda den fria konsten behöver vi ge artister starka villkor.

Samtalet avslutades med kommentarer från de politiska partierna följt av mingel och musik med Maia Hirasawa och UTOM-medlemmen Anna Berglund på scen.

Länkar

SAMI: Musiker kräver en rättvis streamingmarknad (samtalet finns att se inom kort)
AEPO-ARTIS: Streaming isn’t working for artists (engelska)