Politikersamtal om de hotade musikprofilerna

UTOM:s Frida Modén Treichl och Max Låke var inbjudna till Riksdagen för att träffa ledamoten i utbildningsutskottet Linus Sköld och ledamoten i kulturutskottet Louise Thunström från Socialdemokraterna för att diskutera utbildningsfrågor. Högst upp på agendan stod insatser för att hejda den förestående lavin av nedlagda musikprofiler i grundskolan som verkar gå över hela landet just nu.

Det blev ett bra och konstruktivt samtal om vad som realistiskt skulle kunna ersätta förlusten av elevens val, och hur man kan börja styra retoriken mot att de estetiska ämnena i grundskolan och musiken i vårt fall behöver fler undervisningstimmar.

Musikämnet har under ett halvt sekel nedmonterats i grundskolan, och vi ser nu effekterna i färre sökande till estetiska program till folkhögskolor och till högre musikutbildningar. Statusen för musikämnet i skolan måste höjas, och den systematiska nedmontering av antalet undervisningstimmar i musik behöver brytas.

Musik och andra estetiska ämnen berikar och fördjupar människans bildning, stärker koncentrationsförmågan och är grunden för hela återväxten av intresserade kulturkonsumenter och högpresterande kulturutövare – självklart behöver vi mer musik i skolan!