Dialogmöte om återväxten i musiklivet

Är musiken viktig i skolan?

UTOM var tillsammans med Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska Akademien inbjuden till ett dialogmöte med ledamöter i riksdagen för att prata om musikens utbildningssystem – från förskolan ända upp till de högre musikutbildningarna.

Statusen för musikämnet i skolan måste höjas, och den systematiska nedmontering av antalet undervisningstimmar i musik behöver brytas.

Musik och andra estetiska ämnen berikar och fördjupar bildningen, stärker koncentrationsförmågan och är grunden för hela återväxten av intresserade kulturkonsumenter och högpresterande kulturutövare.

Medverkande på mötet var:

Emma Ahlström Köster, M
Kristina Axén Olin, M
Robert Hannah, L
Peter Ollén, M
Adam Reuterskiöld, M
Kristina Olofsson, V
Karolina Bringborn, M
Fredrik Wetterqvist, KMA
Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst
Susanne Rydén, KMA, MiS
Helena Wessman, KMH
Max Låke, UTOM