Kulturministern besökte UTOM

Unga tankar om musik fick idag besök av kulturminister Parisa Liljestrand och hennes politiska stab. I fokus stod olika aspekter på kulturens självklara plats i välfärden. Vi hann även prata om bl.a. fritidskortet, musikaliska hälsoaspekter, konstnärsnämndens särskilda kompetens, kulturskolans utvecklingsmedel, innan mötet var slut.

Detta är bara början på samtalen. Fortsättning följer!

Det känns fint att dialogen är igång och jag upplevde att såväl kulturministern som hennes stab var genuint nyfikna på oss och de frågor vi vill driva. Jag ser fram emot att träffas igen och fortsätta arbeta konstruktivt för att stärka kulturen och dess plats i välfärden.

UTOM:s ordförande Gustaf Bäckström om mötet

Från UTOM medverkade:
Gustaf Bäckström Elmelid, ordförande
Anna Berglund, vice ordförande
Peter Friis Johansson
Cecilia Vaz
Anna Tove Möller
Klas Jättner
Elias S. Aupeix
Josefin Kahraman
Max Orm Låke