Trumma, rosa filter

Slutsatser från kultursamverkansutredningen presenteras

Idag har kulturministern tagit emot betänkandet ”Kultursamhället” efter ett drygt års utredning av Kultursamverkansmodellen. Utredaren Mats Svegfors presenterade sina slutsatser.

En ny lag

Man föreslår en ny lag som öppnar för både regioner och kommuner att fördela statsbidrag

  • minskar den styrning som ligger i uppföljning av kulturplaner
  • ger flexibilitet och möjlighet att arbeta med utveckling och nya områden
  • Och inte minst ska lagen stärka den konstnärliga friheten.

Nytt statsbidrag

Man föreslår även ett nytt statsbidrag till långsiktiga samverkansinsatser mellan kommuner, regioner och staten samt att de tidsbegränsade utvecklingsbidragen bör finnas kvar.

Stärk estetiska ämnen

Bland flera andra särskilt utpekade områden framhölls att de estetiska ämnena ska stärkas i hela skolsystemet. ”Ge rum för estetiken” säger Mats Svegfors

Tankesmedjan Unga tankar om musik ser fram emot att sätta sig in i betänkandet i sin helhet för att analysera de faktiska konsekvenserna och effekterna av utredningens förslag.


Se utredarens presentation: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/kultursamverkansutredningens-betankande-presenteras/

Läs betänkandet i sin helhet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/09/sou-202358/