EN TREDJEDEL AV STUDIEFÖRBUNDENS MEDEL FÖRSVINNER

Sveriges 10 studieförbund är en viktig grogrund för den exceptionella svenska musikexporten. Tusen och åter tusen barn och ungdomar får varje vecka tillgång till replokaler, ledare, bildning, samhörighet och framtidstro i folkbildningens hägn. Studieförbundens årliga anslag ligger på 1,8 miljarder. Med regeringens aviserade nedskärningar minskas studieförbundens medel med närmre en tredjedel på tre år. Något som är unikt för Sverige och centralt i vårt samhälles syn på bildning är på väg att urholkas.

Utbildningsminister Mats Persson säger att han vill “…prioritera utbildningar som leder till ”riktiga” jobb.” och vi frågar oss vilka jobb som inte är riktiga.

Ur studieförbundens mylla kommer människor som tar plats i samhället, som känner demokratin inifrån, som har fått nya livschanser. För första gången på många år ser vi nu ett positivt trendbrott där fler och fler ungdomar spelar i band. Och studieförbunden är mitt i en stor förändringsprocess för att säkerställa att skattemedel används på rätt sätt.

Vad händer med dessa tusentals ungdomar när det inte längre kommer att finnas medel att skapa musikverksamhet för?  Vad händer med de nystartade banden när studieförbundens anslag inte längre räcker för att betala hyra för studior och replokaler?

Och hur stor del av kvarvarande medel kommer att behöva läggas på ökad administration när kraven på mätbarhet och resultat ökar?

Tankesmedjan Unga tankar om musik är mycket oroad över konsekvenserna av regeringens beslut och den framtid folkbildningen går till mötes. Det bådar inte gott för ett stärkt framtida svenskt musikunder.

Läs mer:

Folkbildningsrådet

Nyhet i SVT