Bilder på UTOM:s arbetsutskott

Här är UTOM:s nya arbetsutskott

Vi välkomnar in fyra nya ledamöter i arbetsutskottet, samt tidigare ledamot Sofia Högstadius som tar över ordförandeskapet!

”Att få axla rollen som ordförande i Unga Tankar Om Musik är en uppgift som jag tar mig an med stor ödmjukhet, stolthet och en nyfikenhet inför det kommande året. Styrkan vi har genom UTOM när vi delar med oss vad som rör sig i våra respektive hörn av det svenska musiklivet, lyssnar, lär, organiserar oss och hjälper varandra framåt blir en kraft som både inspirerar och förändrar. Det ger ringar på vattnet både på ett personligt och på ett samhälleligt plan. Det är en ynnest att få vara en del av detta, och jag ser fram emot ett spännande verksamhetsår 2024-2025!” säger Sofia Högstadius, tillträdande ordförande för Unga tankar om musik.

UTOM:s arbetsutskott 2024-2025:

Sofia Högstadius, ordförande
Asta Bjerde, vice ordförande
Emmy Algefors
Henning Ullén
Cecilia Vaz

Ett stort tack till avgående ledamöter Anna Berglund, Anna Gideonsson och Zakarias ”Zacke” Lekberg, samt tidigare ordförande Gustaf Bäckström Elmelid för ert fina arbete under föregående år!