UTOM-möte 31 i Stockholm

Under två fullspäckade dagar på i Stockholm möttes nya och avgående medlemmar och alla däremellan. I vanlig ordning bjöds det på musiklivsspaningar, föreläsningar, medlemspresentationer och musikinslag. Årets andra träff ägde rum på Hägerstensåsens Medborgarhus i Stockholm 2-3 juni.

Dag 1

Under vårmötena deltar i regel extra många på mötena då både nya och avgående medlemmar är med samtidigt och i år blev inget undantag.

Musiklivsspaningar
Under den inledande rundan med musiklivsspaningar får medlemmarna själva samla sina upplevelser från det svenska musiklivet. Bland annat fick vi höra:

… om hur konjunkturen påverkar de större institutionerna vilket innebär färre jobb åt frilansare. Ljudtekniker kan inte söka verksamhetsbidrag eller projektbidrag hos Kulturrådet eftersom de inte är upphovsmän. SKAP:s (Sveriges kompositörer och textförfattare) val av ny ordförande har skapat rabalder. Kirunas kommunalråd utreder om del av bolagsskatt kan öronmärkas för kultur. Politiska beslut som gör att verksamheter stängs ner och sammanslagningen av Konstnärsnämnden och Kulturrådet oroar. Antällningsstopp i region Jämtland/Härjedalen leder till oro hos folkislärare. Ensemblen Uppsala Kammarsolister läggs ner, så även kyrkomusikerutbildningen i Sköndal. Det finns en pepp hos unga musiker att bli arrangörer. Samisk musik har svårt att få plats vilket gör det svårt för samiska musiker att få gig. Samtidigt anas ett nyvaket intresse för klassisk musik från folkmusikarrangörer.

Musiklivets organisationer
Verksamhetsledare Max Låke lät projektorn gå varm när han drog igenom de svenska musiklivsorganisationerna. Det var värdefullt för gruppen att få en gemensam blick på det virrvarr som utgör svenskt musikliv och dessutom en bra ingång inför nästkommande punkt.


Gästföreläsare – Karin Inde, ordförande Musikerförbundet
Karin Inde har en bakgrund som jazzmusiker och företrädet sedan ett år tillbaka Musikerförbundet, ett fackförbund som samlar 3 306 medlemmar och jobbar för bättre upphovs- och arbetsrättsliga villkor i musikbranschen.

Musikerförbunden kan fungera som akutmottagning för medlemmar som stöter på problem i sitt yrke och ärendena kan variera enormt mycket. De har tecknat kollektivavtal med många stora aktörer, som Svensk Scenkonst, SVT, SR, Ifpi, Folkets Hus och Parker, samt tecknar nu även avtal för Stage hands, som tidigare inte varit representerade.

Några av de politiska frågor de driver idag rör ersättning för strömmad musik och upphovsrätt kopplad till AI, studieförbunden, uteblivna uppräkningar i de offentliga stöden samt utredningarna rörande SGI och kultursamverkansmodellen. Under föredraget var det öppet för frågor vilket gav ett gyllene tillfälle att få svar på de många frågor medlemmarna satt på.

Karin Inde, ordförande Musikerförbundet.

Musikinslag – Sara Ajnnak
Sara Ajnnak bjöd under sitt sista medlemsmöte på en fantastisk inblick i hennes musikaliska värld med en jojk som inte lämnade någon oberörd.

Sara Ajnnak mitt i mäktig jojk.

Medlemspresentation – Moa Brandt
Förutom musikinslagen brukar medlemspresentationerna räknas till de mest uppskattade delarna av UTOM-mötena.

Moa Brandt berättade om sin uppväxt i en stor musikfamilj i Knutby utanför Uppsala, om det musikaliska uppvaknandet, band och initiativ hon startat och dragningen till naturen. Hon var bland annat med och grundade roots rock och bluesbandet Among Lynx, där också UTOM-medlemmen Elin Öberg är med och det var i mötet med Elin i barndomen hon hittade sin musikaliska hemvist. Moa var även med och initierade Ladies Got the Blues, ett musikerkollektiv med roterande medlemmar som tolkar kvinnliga blues-kompositörer. Utöver musiken jobbar hon med verksamhetsutveckling på studieförbundet Bilda, hon har pluggat persiska och teckenspråk och bestämde sig för några år sedan att lämna sstorstan bakom sig för att rota sig på en gård i Siljansnäs i Dalarna.

Dagen avslutades med middag på en närliggande restaurand och kvällen fylldes med samtal, tal samt musikinslag med Nisse Blomster.

Dag 2

Gästföreläsare – Ludvig Werner, VD för Ifpi Sverige
Mötets andra dag började med ännu ett initierat föredrag från en av musiklivets stora organisationer, IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) som företräder de ca 50 skivbolag de har som medlemmar. Ifpi sammanställer branschstatistik, genomför marknadsundersökningar och utbildar branschen i frågor som rör rättigheter och management. Utöver det arrangerar de Grammisgalan & levererar Sverigetopplistan – den officiella listan med den mest streamade musiken i Sverige.

En utveckling han sett de senaste åren är att allt fler artister gör många olika saker själva, som tidigare gjordes av andra. Oavsett vad man tycker om den utveckling streamingen fört med sig så har den drivit på demokratiseringen av publicering och distribution. Han betonade hur viktigt det är att som musiker eller artist som spelar in sin musik att kartlägga de olika inkomstströmmarna. Vem äger mastern? Hur arvoderas musikerna som är med på inspelningen? Vem äger upphovsrätten för verket? etc. Det är viktigt redan vid inspelning göra tydliga överenskommelser om hur rätten till verket ska fördelas.

Medlemspresentation – Sofia Högstadius
Den andra medlemspresenationen hölls av Bulgarien-freaket och violinisten Sofia Högstadius. Sofia kommer även hon från en musicerande familj, hon är utbildad klassisk fiollärare och började tidigt med instrumentet – så tidigt att hon hade sin första fiolelev redan som tioåring. Under barndomen hann hon även med flera inhopp som barnradio-skådespelare, bland annat i julkalendern -94.

En skada gjorde att Sofia tillfälligt fick pausa fiolspelandet och upptäckte genom sången den bulgariska folkmusiken, med sina udda taktarter och ekvilibristiska musicerande. Hon älskar att föra samman människor och under åren har hon startat många projekt där man möts kring musiken. Två sådana exempel är det bulgariska musiklägret Rila Music Exchange och Biskopsgårdens spelmanslag.

Sofia har spelat i en mängd olika konstellationer, bland annat det feministiska swingbandet Cats and Dinosaurs, Umeå-bandet Winhill Loosehill och trion Katastrofa som spelar bulgarisk folkmusik. Parallellt med att vara musiker är hon även programansvarig för samtida traditionsmusik på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Crash course i UTOM:s verksamhet
För att riktigt förstå vad UTOM faktiskt gör och hur det fungerar fick deltagarna en crash course i UTOM, ledd av fyra veteraner som berättade om verksamhetens olika delar: utåtriktad verksamhet, konstnärliga samarbeten, kulturpolitisk påverkan och det ömsesidiga lärandet medlemmar emellan.

Panelsamtal om nätverksprogrammet
I ett panelsamtalet fick Gustaf, Sofia, Ida och Emmy berätta om sina erfarenheter från mötena med riksdagspolitiker. Flera av politikerna visade intresse av att lära sig mer om verkligheten musiker lever i, med det blev också tydligt att det finns stora kunskapsluckor. Omvänt fick medlemmarna också en inblick i en riksdagspolitikers hektiska schema. Det är många som rycker i dem och förutom kulturfrågor ska de även vara inlästa på frågor om idrott, public service, folkbildning, ungdomspolitik och spelmarknaden.

Musikinslag – Rebecca Petersson
Som ett storstilat avslut på mötet och sitt eget medlemskap satte Rebecca hela meddborgarhuset i gungning när hon brände av några av sina låtar.

Avrundning och avslut
Som sista punkt hade medlemmarna ett mer informellt samtal om hur UTOM kan utvecklas ytterligare, upplägg och teman på framtida möten och hur vi kan växla upp engagemanget i gruppen ytterligare. Många fick blodad tand efter det maffiga musikaliska samarbetet i Luleå och skulle gärna se fler såna samarbeten framöver.