Författararkiv: Elias Söderström-Aupeix

Trumma, rosa filter

Idag har kulturministern tagit emot betänkandet ”Kultursamhället” efter ett drygt års utredning av Kultursamverkansmodellen. Utredaren Mats Svegfors presenterade sina slutsatser. En ny lag Man föreslår en ny lag som öppnar…

Läs mer

Unga tankar om musik fick idag besök av kulturminister Parisa Liljestrand och hennes politiska stab. I fokus stod olika aspekter på kulturens självklara plats i välfärden. Vi hann även prata…

Läs mer

Unga tankar om musik (UTOM) deltog åter i samtalen under rubriken ‘Demokratins röstbärare’. På initiativ av Svenska Unescorådet samlas företrädare för journalister, forskare och kulturutövare för stärka gruppernas möjlighet att…

Läs mer

Skolminister Lotta Edholm (L) i svartvitt

I en skriftlig fråga till skolminister Lotta Edholm undrar riksdagspolitikern Louise Thunström (S) hur statsrådet avser skydda landets musikprofiler från nedläggning. Unga tankar om musik ser fram emot ett svar…

Läs mer

4/23