Sveriges Unga Akademi på besök

posted in: Möte | 0

  Tankesmedjan Unga tankar om musiks systerorganisation Sveriges Unga Akademi var den 29 augusti på besök med sin akademiledning i UTOM:s och Kungl. Musikaliska akademiens lokaler. Ett av målen med dagen var att stifta bekantskap och utbyta kunskap om våra respektive … Continued

För framtida nationella turnéstrukturer

posted in: Möte | 0

På fredagen träffades företrädare för ett antal av landets regionmusikorganisationer och UTOM:s verksamhetsledare i Musikaliska akademiens lokaler för ett möte om en framtida plan för bättre strukturer för nationella turnéer. Hur ser det nya musiklivet ut och hur kan regionmusiken ligga … Continued

UTOM:s nya arbetsutskott

posted in: Möte | 0

Arbetet i tankesmedjan Unga tankar om musik leds av ett arbetsutskott bestående av fem medlemmar valda på ett års mandat. En ordförande och en vice ordförande företräder tankesmedjan tillsammans med verksamhetsledaren som är anställd vid UTOM:s sekreteriat. För mandatperioden 2018-2019 … Continued

#killmiddag på KMH

posted in: Fortbildning, Möte | 0

Som ett led i arbetet för ett jämställt och tryggt musikliv har tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) tagit initiativ till #killmiddag på Kungl. Musikhögskolan (KMH). Den 4 och 5 april genomfördes de två första middagarna med manliga medlemmar ur UTOM och manlig … Continued

1 2 3 4 5