UTOM-möte nr 25

UTOM:s 25:e möte ägde rum den 20-21 nov 2022 i ett novembermörkt Köpenhamn. Under mötet fick vi träffa initiativtagaren bakom Musikhuset København, Sveriges Ambassadör i Köpenhamn och världsmusikern Ale Möller. Två medlemspresentationer och en kulturafton på Svenska ambassaden gjorde detta möte extra intensivt.

DAG 1

UTOM fortsätter sina ambitioner att vara en del av det nordiska musiklivet och har för detta möte tagit sig över gränsen till Danmark. Där började vi mötet med att besöka det nyligen uppstartade Musikhuset København och fick träffa Viktor Wennesz, en av initiativtagarna och drivande i projektet.

Vi fick höra om hur de någorlunda slumpartat råkade ta kontakt med de rätta politikerna just i rättan tid – med en då någorlunda oslipad idé om att skapa ett hus för den klassiska akustiska musiken och blanda konserter, organisationer, utbildning etc. inom musiklivet. Huset bjuder in alla genrer som har kan musicera i den akustik som finns.

Under en runda med spaningar från musiklivet lyftes allt från behovet av kultur i den norrländska gröna omställningen och klubbdödens intåg i Göteborg till dynamiska prissättningar på biljetter och inställda konserter för att biljetterna säljer för dåligt.

Efter en paus bjöds medlemmarna på workshop och djuplodande filosofiskt samtal med musiklegendaren Ale Möller. Ale var en av de personer i musiklivet som först blev kontaktad i UTOM:s uppstart. Eftermiddagens samtal började i minnena och erfarenheterna från det första mötet mellan verksamhetsledaren Max Låke och Ale Möller fram till idag. Ale reflekterade vidare om det svenska musilivets stora orättvisor, och vilka drivkrafter som verkligen gör ett musikerliv hållbart i längden.

Före middagen fick medlemmen och musikteknikern Alex Thyberg dela med sig av sin djupa musikaliska kärlek, och vilka slingrande vägar hans yrkesbana tagit. Om utmaningen i att kämpa med viljan och drivet, och om att vara två frilansande musikföräldrar till ett litet barn.

DAG 2

Andra dagen på det 25:e UTOM-mötet förlades till Svenska Ambassadens residens i Köpenhamn. Dagen inleddes med ett medlemsmöte med information, uppdateringar och beslut.

Efter det fick medlemmarna ett initierat samtal med ambassadören Charlotte Wrangberg. Om kulturella utbyten, diplomatisk hierarki och hur utrikesförvaltningen fungerar.

Före lunch delades medlemmarna upp i grupper för att diskutera vilka stora och brinnande frågor som skulle kunna vara föremål för framtida teman för hela UTOM-möten. UTOM:s verksamhet utgår från medlemmarnas behov och idéer. De tendenser och signaler som medlemmarna samlar in är grunden för vad UTOM ska syssla med.

Efter lunch fortsatte samtalen om vilka stora ämnen som kräver mer handpåläggning. Bland annat diskuterades Copyright-systemet, utbildningsväsendet och hur vi får tillbaka publiken efter covid. 

Efter det fick vi en medlemspresentation från Nisse blomster som delade med sig om sin uppväxt utanför Uppsala och arvet efter musiken som spelades i hemmet. Hans resa från sin allra första demo med en cover på Black Sabbath via ett otal biinstrument, yrkestrafiken och deltagarkulturen fram till ett liv med folkmusik i storformat.

Dagen avslutades med att medlemmarna Auélie Ferrière, Sibille Attar och Henning Ullén medverkade vid en kulturafton i Svenska Ambassadens regi med inbjudna gäster från hela Öresundsregionen.