UTOM kommenterar kulturbudgeten

På tisdagen presenterades den nya regeringens budgetproposition. Kulturminister Parisa Liljestrand höll en presskonferens där hon redogjorde för det kommande årets inriktning i kulturdepartementets delar av statsbudgeten.

Tankesmedjan Unga tankar om musik har tagit del av presentationen och ställer sig kritiska till att man väljer att göra nedskärningar på viktiga områden. Detta i en tid där kulturlivet fortfarande står sargat av Covid-19-pandemins effekter.

Pandemistödet försvinner och kulturen får nästa år en miljard kronor mindre i budget. För musiklivet innebär det bland annat att…

…statligt stöd minskar för kulturskolor, från 200 till 100 miljoner
…anslagen till folkbildningen sänks från 5,2 till 4,6 miljarder kronor
…de statliga scenkonstinstitutionernas anslag minskas med 3,7 miljoner

”Regeringen är ute på en farlig väg när man i kristider skär i den statliga kulturbudgeten. Få branscher kan som kulturlivet koka soppa på en spik, och små symboliska satsningar omvandlas ofta till mästerverk. Nu gör regeringen tvärt om och skär istället ned på stödet till folkbildning, kulturskola och scenkonst. Det är mycket bekymrande för en av de mest pandemisargade delarna av vårt samhälle,” säger Anna Tove Möller, ordförande i Unga tankar om musik.