Stort misstag om Musikaliska Kvarterets aktörer dumpas på gatan

Foto: Musikaliska Kvarteret

Öppet brev till
Kulturminister Parisa Liljestrand och
Finansmarknadsminister Niklas Wykman,

De senaste 2,5 åren har utvecklingen av en av Stockholms mest spännande musikaliska platser varit på väg att blomma ut. Planen var ett kluster med fyra scener, restaurang, barer, replokaler och arbetsplatser för kulturutövare. Allt detta på en av Stockholms mest anrika adresser, där dessutom inte en enda granne störs. Tankesmedjan Unga tankar om musik ser med oro och frustration på att denna plan nu ser ut att gå i stöpet för att fastighetsägaren Statens Fastighetsverk (SFV) utan förvarning avbrutit den gemensamma projekteringen.

Blåsarsymfonikerna och RFOD (Stallet Världens musik) som har verkat i kvarteret under lång tid, har i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien som också sitter i kvarteret i över två års tid arbetat för att skapa långsiktiga förutsättningar för att driva scenerna vidare på marknadsmässiga villkor. Arbetet har skett i dialog med fastighetsägaren SFV med målsättning att rätta till de brister som gjort att huset aldrig fungerat ekonomiskt.

Musikaliska Kvarterets kluster av musikaktörer har alla förutsättningar att bli en magnetisk nod som skulle utveckla Stockholms och Sveriges musikliv. Kvarterets verksamhet har dessutom potential att på några års sikt bli en bra affär för staten.

SFV har själva i processen sammanfattat läget i en inlaga till regeringen:
(SFV: Lägesbeskrivning avseende Ladugårdsbron 14 i Stockholms kommun, daterad 2022-02-17)

”Hyresnivån för de lokaler som nyttjas av Blåsarsymfonikerna ligger idag under marknadshyresnivå̊. För att kunna ta ut en marknadsmässig hyra så bedömer SFV att det är ofrånkomligt med en anpassning av lokalerna utifrån verksamheten och hyresgästens behov. Anpassning av lokalerna krävs oavsett vilken hyresgäst som ska nyttja dem.”

Efter att under innevarande år först ha bekräftat både behov och lösning i denna lägesbeskrivning till regeringen har SFV plötslig ändrat sig, stoppat projektet och i stället krävt en hyreshöjning med 56% utan några åtgärder i huset. Detta är inget annat än resursslöseri och brist på insikt om vad som krävs för att bygga ett levande kulturliv.

I värsta fall riskerar detta att hända:

  1. Sveriges äldsta konsertsal och inredning från 1878 byggd för akustisk musik och ett levande kulturarv riskerar gå i graven. Den ena scenen efter den andra läggs ner och vi får en allt tystare stad med färre konserter för medborgarna.
  2. Ännu ett publikt hus stängs för allmänheten. Musikaliska kvarteret med ett levande musikliv kombinerat med mat och dryck och en mängd konserter i olika genrer och ett ekosystem bestående av artister blir utan en plats att verka på.
  3. En mötesplats och inspirationskälla för musicerande barn och unga försvinner vilket minskar möjligheten att värna återväxten av, inte minst blåsmusiker, som är en kulturpolitisk prioritering.
  4. Blåsarsymfonikerna, Stallet Världens Musik, artistkollektivet Blinda Tigern m.fl. hamnar på gatan.

Tankesmedjan Unga tankar om musik riktar en uppmaning till regeringen att agera för att Musikaliska Kvarteret ska kunna förverkliga de planer som i samråd med SFV har utarbetats av kvarterets aktörer.

Stockholm 2022-12-19

Max Låke

Verksamhetsledare Unga tankar om musik

Om Musikaliska Kvarteret:

Musikaliska på Nybrokajen 11 har Sveriges äldsta konsertsal och har under hösten 2022 haft en publik konstnärlig verksamhet som inte varit aktuell sedan 1920-talet (innan Konserthuset på Hötorget uppfördes). Huset byggdes som en musikhögskola åt Musikaliska Akademien och invigdes 2 mars 1878 och har huserat storheter som Birgit Nilsson och Hugo Alfvén för att nämna några och i den anrika konsertsalen delades de första Nobelprisen ut. Här fick Selma Lagerlöf ta emot sitt pris. Fastigheten som även innefattar det så kallade utrikesministerhotellet där Kungl. Musikaliska Akademien huserar är byggnadsminnesförklarat och uppsatt på statens försäljningslista.

Om tankesmedjan Unga tankar om musik:

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående, genreöverskridande och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter.

UTOM består av unga professionella musiker som har insett att musiklivet en vacker dag kommer att vila på deras axlar. Verksamhetens kärna är att unga musikpersonligheter från alla genrer möts, utvecklas och tillsammans arbetar för framtidens inkluderande, utmanande, toleranta och djärva kulturklimat. Medlemmarna är mellan 25 och 40 år och väljs in på ett fyraårigt mandat. UTOM ska vara konstnärligt fördjupande och utforskande, driva en utåtriktad verksamhet samt vara en påverkande kulturpolitisk kraft för det framtida musiklivet.
Kungl. Musikaliska Akademien är UTOM:s beskyddare och organisatoriska hemvist.