UTOM:s alternativ till spellistan Songs from Sweden

Unga tankar om musik kompletterar regeringens kritiserade spellista

Tankesmedjan Unga Tankar om musik (UTOM) släpper en egen spellista för att komplettera regeringens kritiserade ’Songs from Sweden’. Med listan vill UTOM bredda uppfattningen om hur svensk musik kan låta.

Inför Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd sammanställde regeringskansliet spellistan Songs from Sweden som sedan dess har kritiserats av stora delar av musiklivet. Regeringens avsikt ska ha varit att ge en bild av Sverige som land samt visa på den musikaliska bredd som finns inom svensk musik. Många upplevde att just den musikaliska bredden fick lämna plats för artister som redan fått stor spridning internationellt. Fokus låg mer på att skapa igenkänning än nyfikenhet för svensk musik i en bredare kontext. Spellistan väckte även frågor om detta var ett led i regeringens planer på att instifta en kulturkanon. 

UTOM ser ett behov av att på ett mer genomarbetat sätt belysa den mångfald som finns inom svensk musik. Fenomenet kulturkanon är problematiskt, och som ett försök att komplettera och bredda regeringens spellista har man därför valt att släppa UTOM:s alternativa spellista. Tankesmedjans medlemmar har fått samla låtar som visar fler sidor av Sveriges musikskatt. Vissa artister dyker upp på båda listorna och andra finns bara på den ena. 

Se det som ett komplement, en fördjupning och en hint om att det alltid finns mer musik att hitta.

Max Låke, verksamhetsledare för Unga tankar om musik

“Det svenska musiklivet är stort och komplext, och tankesmedjan Unga tankar om musik vill med denna alternativa spellista bidra med ett bredare tvärsnitt av hur svensk musik kan låta”, säger Max Låke, verksamhetsledare för UTOM. “Se det som ett komplement, en fördjupning och en hint om att det alltid finns mer musik att hitta.” 

Fler organisationer i musiklivet har initierat kompletterande spellistor, däribland STIM.


➔ UTOM uttalar sig i Kulturnytt i P1.