UTOM-möte nr 26 på Västanå Musik & Teater

Fyra gånger om året träffas tankesmedjan Unga tankar om musiks medlemmar på olika platser i landet för två dagars intensiva möten. Årets första träff hölls 12-13 februari på regionteatern Västanå Musik & Teater i Sunne. Platsen var ny för de flesta men få lär glömma samtalen, musiken och den storslagna teaterbyggnaden, insprängd i vad som sägs vara Värmlands största lada.

Dag 1

Medlemsmötet startade i vanlig ordning med musiklivsspaningar – vilka trender ser vi just nu?: Musikerförbundets nya tariffer för minimigager – bu eller bä? Upplevelser om att jämställdhetsarbetet stannar upp i vissa organisationer. Kulturutövare är särskilt utsatta under oroligheterna i Iran. Kan de stora satsningarna på industrin i norra Sverige ge kulturen nya möjligheter? Systerföreningar behövs inom exempelvis teatern och kanske behövs ett även en ’jätteunga tankar om musik’.

Mötets första gäster var Leif Stinnerbom, regissör och teaterchef, Magnus Stinnerbom, musikansvarig och Sophia Stinnerbom, kapellmästare och musiker på Västanå Musik & Teater. De berättade om verksamhetens start och framtid och det kompromisslösa förhållandet till berättarkonsten.

I slagverkaren Farshid Dalirs medlemspresentation fick vi följa hans musikaliska resa med början i Iran, de många instrument han plockat upp på vägen samt läromästarna som format hans hantverk.

I samtalet med Hans ’Surte’ Norin, ljuddesigner och teknisk chef på Västanå Musik & Teater, fick vi höra om samspelet mellan teknik och musik, och om ljudteknik som uttrycksform. Han ställde också den brännande frågan: Hur säkrar vi återväxten av ljudtekniker?
Foto: Stefan Sjödin

Rickard Jokela hade med sig elbas och en arsenal av effektpedaler som han utforskade med gruppen. Resultatet blev en utomjordisk ljudlandskap – perfekt inför nästkommande punkt: Crash course i Kultursamverkansmodellen.

Under diskussionen om kultursamverkansmodellen var förslaget om ’konstnärligt ansvariga utgivare’ en het potatis. Vad är det, hur skulle det fungera och är det till hjälp för makt- eller kulturutövare?

Dagen avslutades med en middag på vackra Ulvsby slott, med efterföljande mingel och spontant musicerande.


Dag 2

Mötets andra dag började med det formella medlemsmötet som tittade bakåt på tidigare aktiviteter samt vad som ligger framför oss under 2023. Mötet följdes av en diskussion om medverkan på Järvaveckan och Almedalsveckan. Några brinnande frågor var scendöden och marknadshyror, kulturskolan och återväxten av musiker, kulturens låga status i rikspolitiken och politisk agenda kontra armslängds avstånd.

Under en walk & talk var det fritt att själv välja ämne och medlemmarna fick chansen att ta in de majestätiska omgivningarna.

På teaterns loft bjöd Västanå Musik & Teater på en både intim och högoktanig livespelning med nyskriven folkmusik, bland annat glitterpolskan. När det spelas polska på högsta volym är det svårt att sitta still: UTOM:s Anna Möller och Nisse Blomster bjöd på en dansdemonstration.

I mötets andra medlemspresentation berättade Klas Jättner om hur han gått från jazzmusiker till kulturskolechef, hans engagemang för barn och ungas hälsa och hur han varit med och utvecklat friskvårdsplatser på Kulturskolan.

Mötesdagen avslutades med en diskussionsrunda: Hur ska UTOM kommunicera internt och externt, hur håller vi upp medlemsengagemanget mellan mötena, vilka potentiella samarbeten finns med andra organisationer och vilka frågor medlemmarna vill ska drivas under kommande år.

Unga tankar om musik bygger på bredd och öppenhet för alla delar av musiklivet. Engagemanget och nyfikenheten på folkmusik var stor under mötesdagarna, trots att det annars ligger långt ifrån de genrer som många av medlemmarna är verksamma inom. Efter de inspirerande dagarna i Sunne spår vi flera framtida genreöverskridande samarbeten.

Innan det var dags för avresa bjöd Västanås Hanna Kulle på en musiksatt dramatisering av Selma Lagerlöfs texter.

Skådespelaren Hanna Kulle trollbinder med musiksatt berättande.
Nöjda medlemmar efter två inspirerande mötesdagar i Värmland.

Mötet på UTOM:s Instagram: Reel och inlägg.