UTOM på Folk och Kultur 2023

Under årets Folk och Kultur i Eskilstuna arrangerade tankesmedjan Unga tankar om musik ett panelsamtal där representanter för det unga kulturlivet fick kommentera de politiska partiernas uttalanden om den nationella kulturpolitiken.

Eftersnack med ’kulturlivets ungdomsförbund’

Under torsdagen 9/2 anordnade Svensk Scenkonst ett panelsamtal med de politiska ungdomsförbunden för att diskutera den nationella kulturpolitiken. I panelen fanns samtliga partier representerade, med undantag för Ungsvenskarna (SD). Finansiering av kulturen, armlängds avstånd och kulturkanon var några av frågorna som debatterades. Politikerna höll ofta moderpartiernas linje, men i frågan om skapandet av en kulturkanon saknade stöd hos de flesta av ungdomsförbunden. Det engagerade samtalet gav hopp om intressanta framtida kulturdebatter.

I direkt anslutning hölls UTOMs programpunkt Eftersnack med ’kulturlivets ungdomsförbund’. I samtalet fick fem representanter för det unga kulturlivet möjlighet att kommentera och analysera det som sagts av politiken.

Något paneldeltagarna saknade var vilken syn politikerna har på civilsamhällets och föreningslivets roll i kulturen. Förslaget om minskad administration och förenklade regelverk välkomnades, med en önskan om att det även skulle gälla föreningslivets byråkrati. Även om partierna ofta var tydliga med om och när kulturen skulle finansieras statligt, kommunalt eller av privata aktörer saknades konkreta exempel på hur olika satsningar praktiskt ska genomföras.

Hur motiverar man en privat finansiering av en kulturverksamhet som inte går med vinst?

Paloma Halén Román, generalsekreterare Ung teaterscen
Medverkande

Måns Höög, ordförande Ung Media
Asta Bjerde, verksamhetsutvecklare Svensk Live – Unga arrangörsnätverket
Caroline Näsström, vice förbundsordförande RUM – Riksförbundet unga musikanter
Jennie Krook, verksamhetsledare Folk You
Paloma Halén Román, generalsekreterare Ung teaterscen
Max Låke, verksamhetsledare UTOM


Under dagarna på Folk och Kultur kretsade flera samtal om utmaningarna som många kulturscener i Sverige står inför. Med bakgrund av hotet mot Musikaliska Kvarteret deltog Max Låke (för Blåsarsymfonikernas räkning) i ett live-sänt samtal om hyressituationen för kulturverksamheter. Medverkade gjorde även Lotta Lekvall, vd för Folkteatern i Göteborg.

→ Läs mer om hotet mot Musikaliska Kvarteret

Samtalet börjar vid 5:13:55