Max Låke och Mirja Bartov

UTOM träffade SVT Kultur och Samhälle

Verksamhetsledare Max Låke träffar Mira Bartov från SVT Kultur och Samhälle.

Idag träffade tankesmedjan Unga tankar om musiks verksamhetsledare Max Låke den nya projektledaren för musiken på SVT Kultur och Samhälle Mira Bartov. Hon kommer att projektleda utbudet inom Kulturstudion och ansvara för musikdokumentärer, konserter och föreställningar på SVT.

Max Låke informerade om den verksamhet UTOM bedriver och vilket genomslag arbetet har fått medialt, politiskt och konstnärligt. Det blev ett intensivt samtal om vikten av spänstig gruppdynamik och hur enskilda personligheter kan få ett sammanhang och ett kollektiv att lyfta. Den konstnärliga potentialen i en grupp som Unga tankar om musik kan nå till oanade höjder vilket har bevisats om och om igen, och den kollektiva konstnärliga utvecklingen i tankesmedjan var ett av samtalsämnena.

UTOM har en ambition att vara samhällsnyttig och att medlemmarna ska få tillgång till både politiska och mediala kanaler för att testa sina idéer. Både Max Låke och Mira Bartov betonade vikten av att göra verkstad av hur den postpandemiska verkligheten för kulturbranschen ska se ut, och hur utopiska tankar för framtiden måste slå rot i kulturskaparleden.