UTOM träffade Kulturdepartementet

Som ett led i arbetet med att vara i ständig dialog med politiker och myndigheter träffade UTOM:s ordförande Sanna Gibbs och vice ordförande Lisa Grotherus Kulturdepartementet den 28 september för ett förutsättningslöst digitalt möte.

Manochehr Endalib är ny som ansvarig handläggare på Kulturdepartementet för musikfrågor, kulturskolan och Musikverket, så även om vi har träffats tidigare var ett bra tillfälle att presentera verksamheten och ställa vår samlade kompetens till förfogande. Med på mötet var även Sofi Knutas, ansvarig handläggare för konstnärsfrågor och Konstnärsnämnden och praktikanten Amanda Tholander från Kulturdepartementet. UTOM:s kansli var representerade med verksamhetsledare Max Låke, producent Josefin Kahraman och kommunikatör Anna Hammar.

UTOM fick tillfälle att berätta om ett antal projekt. Bland annat nätverksprojektet där medlemmar kopplas ihop med riksdagsledamöter, satsningen ”Musiklivets rötter” som ska främja musiklivet på gräsrotsnivå, den musikdokumentär som spelades in under våren och det senaste UTOM-mötet i Vara. UTOM tog även upp det remissyttrande som lämnades tidigare i år angående promemorian “Vissa statliga insatser på musikområdet” och Max Låke tryckte på hur viktigt det är att de lyssnar på musiklivets faktiska aktörer. Lisa Grotherus lyfte fram fördelarna med den bredd som UTOM har när det gäller representation av olika genrer, musikalisk bakgrund och yrken.

Ett annat samtalsämne blev den budget som nu är presenterad men ännu inte godkänd i Riksdagen. Det finns en stor pott med pengar till kulturen för att främja en återstart och just nu pågår ett arbete med att fördela de pengarna. Sanna Gibbs undrade över vilken påverkan valåret har på departementets handlingsutrymme och Manochehr Endalib och Sofi Knutas konstaterade att politikerna är fokuserade på att få igenom så mycket politik som möjligt innan valet.