UTOM:s nya arbetsutskott

Lisa Grotherus, Noomi Hedlund, Isak Bergström, Anna Petrini och Robin Cochrane. Foto: UTOM

Arbetet i tankesmedjan Unga tankar om musik leds av ett arbetsutskott bestående av fem medlemmar valda på ett års mandat. En ordförande och en vice ordförande företräder tankesmedjan tillsammans med verksamhetsledaren som är anställd vid UTOM:s sekreteriat.

För mandatperioden 2018-2019 är följande arbetsutskott valt:

Noomi Hedlund, ordförande
Isak Bergström, vice ordförande
Robin Cochrane
Lisa Grotherus
Anna Petrini

Arbetsutskottet planerar och konkretiserar tankesmedjans arbete och planerar de verksamheter och möten som arrangeras för medlemmarna. Tillsammans skapar sekreteriatet och arbetsutskottet korta och långa strategier och inriktningar för UTOM:s framtid.

Läs mer om medlemmarna här