Navigation i musiklivet – UTOM föreläser på KMH

Vid två tillfällen i maj har UTOM bjudits in till Kungl. Musikhögskolan för att hålla seminarier med de klassiska masterstudenterna om yrkesförberedelse och den första tiden efter studierna. Eftersom många av UTOM:s medlemmar är tidigare musikstudenter bär de på värdefulla och färska erfarenheter som kan vara studenterna till gagn. 

Seminarierna, som snarare varit interaktiva samtal, har handlat om de möjligheter och svårigheter som studenterna kan möta efter examen – vilka vägar som finns, hur man kan etablera man sig som frilans, hur man kan utforma sin musikkarriär på ett hållbart sätt och kanske framför allt hur man kan söka ekonomiskt stöd för sina idéer.

Tillsammans med UTOM-medlemmarna Anna Petrini, Jacob Kellerman, David Huang och producenten Anton Bergendahl fick studenterna bland annat diskutera sina drömmar och funderingar om framtiden och dessutom delta i en workshop där de fick individuell feedback på sina projektidéer.

Ett spännande möte mellan studenter och alumner!

”This was the most useful two seminars in our whole master lecture series. You really showed us some possibilities after graduating. Thank you so much for coming!”

Johanna Ovaska, master student