Tankesmedjan Unga tankar om musik var på plats under Politikerveckan i Almedalen. Inom ramen för Kultur i Almedalen arrangerades ett intimt samtal mellan UTOM-medlemmen tillika gitarristen Jacob Kellermann och näringslivsprofilen och STIM:s ordförande Carina Brorman.

Utgångspunkten för samtalet var att skapa ett sammanhang där en elitutbildad konstnär och en makthavare fick mötas på lika villkor på en scen och inför en publik. Mötet skulle vara helt förutsättningslöst och helt utan krav på resultat. Vi ville undersöka vilka gemensamma nämnare en konstnär och en person som arbetar med ”systemet” har.

Samtalet kom att handla om kvalité och konstnärlig frihet, om konstens förhållande till den allt med kommersialiserade omvärlden och inte minst om den enskilda musikerns inte alltid oproblematiska känsla inför systemet och dess företrädare.

Under programmet spelade Jacob Kellermann tre solostycken på sin gitarr.

UTOM:s verksamhetsledare Max Låke modererade på måndagen ett samtal mellan oppositionens kultur- och utbildningspolitiker med frågeställningen ”Vad vill oppositionen göra för att främja ungas kulturutövande?”. Samtalet arrangerades av Kulturskolerådet i samarbete med Ung i Kör, Ung teaterscen och Riksförbundet Unga Musikanter RUM.