För framtida nationella turnéstrukturer

På fredagen träffades företrädare för ett antal av landets regionmusikorganisationer och UTOM:s verksamhetsledare i Musikaliska akademiens lokaler för ett möte om en framtida plan för bättre strukturer för nationella turnéer.

Hur ser det nya musiklivet ut och hur kan regionmusiken ligga i framkant för att skapa goda förutsättningar för landsomfattande turnéer och samverkan? Mer information om detta viktiga arbete kommer så småningom.

Med på mötet var:

Andreas Baur, Musik i Syd
Jennie Wilhelmsson, Kultur i väst
Marie Bävholm, Kultur i Väst
Christofer Ekströmer, Västmanlandsmusiken
Fredrik Norén, Musik i Västernorrland
Erik Palm, Norrlandsoperan
Max Låke, Unga tankar om musik