Sveriges Unga Akademi på besök

 

Tankesmedjan Unga tankar om musiks systerorganisation Sveriges Unga Akademi var den 29 augusti på besök med sin akademiledning i UTOM:s och Kungl. Musikaliska akademiens lokaler. Ett av målen med dagen var att stifta bekantskap och utbyta kunskap om våra respektive organisationer.

Under UTOM:s uppstartsfas har Sveriges Unga Akademi varit ett stort stöd och en förebild för hur det kan gå till att arbeta ämnesöverskridande. Det finns ett intressant gränsland mellan kultur och vetenskap som kommer att vara föremål för framtida samarbeten mellan den unga akademin och UTOM. Håll ögonen öppna!

 

Om Sveriges Unga Akademi:

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på tre ben: tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter.

På bilden:
Ericka Johnson, Anna Wetterbom, Anna Kjellström, Maria Tenje, Max Låke, Magnus Jonsson, Jonas Olofsson och Steffi Burchardt
Foto: UTOM